NL Selecteer
Universele onderdelen/accessoires

Help modelcode vinden

Privacy policy

 

21 januari 2019

 

2Service gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem (6836 BE) aan de Santkamp 5, hierna te noemen
“2Service” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
2Service verwerkt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert 2Service je over de manier waarop 2Service
persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy
Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door 2Service worden aangeboden op
https://www.mobileparts.shop, https://www.mobileparts.community en https://www.samsungonderdelen.com.

Via onze nieuwssite Mobileparts.community verzamelen we statistieken via Google Analytics. 2Service acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperkt zich alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • rechten respecteren om persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2Service is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de onze website Mobileparts.community. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met 2Service.

Statistieken 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Je heeft recht op inzage, correctie wijziging en verwijdering van gegevens. Hiervoor gelieve contact op te nemen via deze pagina.

Klacht indienen 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 
2Service Santkamp 5 6836 BE Arnhem privacy@2service.nl. Heb je vragen over ons privacy beleid? Mail dan naar privacy@2service.nl.

Trustpilot
Betaalmogelijkheden
 • paypal
 • afterpay
 • americanexpress
 • visa
 • mistercash
 • mastercard
 • ideal
 • banktransfer
Verzendmogelijkheden
 • postnl
 • ups