NL Selecteer
Universele onderdelen/accessoires

Help modelcode vinden

Privacy policy


30 juni 2020

 

2Service gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem (6836 BE) aan de Santkamp 5, hierna te noemen
“2Service” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
2Service verwerkt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacy verklaring informeert 2Service je over de manier waarop 2Service persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Wij raden je aan deze privacy policy voorafgaand aan het registreren, bestellen en retourneren zorgvuldig te lezen.

Waarop heeft deze privacy verklaring betrekking?
Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door 2Service worden aangeboden op
https://www.mobileparts.shophttps://www.mobileparts.community en https://www.samsungonderdelen.com.

Hoe gaan we om met jouw gegevens? 
Bij het plaatsen van een bestelling, bij bezorging, retourneren en bij contact met onze klantenservice hebben we jouw gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen jou en 2Service B.V. zoals jouw aankopen en garantie op producten. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent dat:

 • wij onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij je persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • wij de verzameling van persoonsgegevens alleen beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we jou eerst expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw rechten respecteren om persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voor zover dit vereist is, gebruikt 2Service passende technische en organisatorische beveiligingsprocedures om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens en om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de informatie die 2Service ontvangt te voorkomen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Voor welke doeleinden worden je gegevens gebruikt?
2Service is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Heb je hier vragen over of wil je je gegevens uit onze database laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of via de SupportDesk.

Voor de volgende doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens:

 • Het creëren van een online dealer login account: Om toegang te krijgen tot onze webshop dien je enkele persoonsgegevens achter te laten voor een juiste validatie. Denk hierbij aan je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, vestigingsadres, BTW-nummer en kernactiviteit. Jouw persoonlijke gegevens worden door in onze administratie dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en zijn later zichtbaar en te wijzigen in jouw persoonlijke account op de webshop. Jouw bestellingen, factuur- en adresgegevens worden in ons beveiligde klantenbestand opgeslagen. 2Service heeft geen controle over mogelijk gebruik van persoonsgegevens door derden. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die 2Service namens https://www.mobileparts.shop, https://mobileparts.community en https://www.samsungonderdelen.com verwerkt. 2Service aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (het functioneren en / of de inhoud van) websites of diensten van derden.
 • Google Analytics tracking: Wij gebruiken Google Analytics om statistieken bij te houden over hoe bezoekers onze webwinkel en Mobileparts.community gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.
 • E-mail marketing: Indien jij je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze (e-mail)nieuwsbrief te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij je hierover informeren in deze verklaring.
 • Reviews verzamelen via TrustedShops & Trustpilot: wanneer je bij ons een bestelling hebt geplaatst, krijg je na enkele weken een verzoek tot het achterlaten van een review op de reviewplatformen Trustpilot of Trustedshops. Voor dergelijke verzoeken kun je je ten allen tijden afmelden via de link onderaan de mail.

Onze cookies
Wij maken gebruik van cookies en de daarbij horende internettechnieken als JavaScript en Web Beacons.

Wij gebruiken cookies zodat:

 • Jij dan geen dubbele informatie ontvangt en/of moet invullen;
 • Wij het gebruik van de webshop kunnen meten voor verbetering;
 • Wij op basis van jouw interesses advertenties kunnen tonen.

Jouw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt zoals hierboven omschreven;
 • volgens artikel 16 AVG heb je het recht op onmiddellijke rectificatie van de door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • volgens artikel 17 AVG heb je het recht te verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking;
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang;
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • volgens artikel 18 AVG heb je het recht om beperking van verwerking van persoonsgegevens te vragen voor zover;
  • jij de juistheid van gegevens ontkent;
  • de verwerking van je gegevens onrechtmatig is maar jij weigert deze te wissen
  • we de gegevens niet langer nodig hebben maar jij ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  • je tegen de verwerking bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 • volgens artikel 20 AVG heb je het recht om de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en leesbaar formaat of om de overdacht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • volgens artikel 77 AVG heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in ons geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wil je een klacht indienen? Dit kan per e-mail via [email protected]. Ook voor vragen kan je via dit e-mailadres contact opnemen.

Trustpilot
Betaalmogelijkheden
 • paypal
 • afterpay
 • americanexpress
 • visa
 • mistercash
 • mastercard
 • ideal
 • banktransfer
Verzendmogelijkheden
 • postnl
 • ups